Servertid
22. Oktober 2019
www.osterdoense.dkLog på

Øster Doense Borgerforening


Info om medlemsskab
Medlemskontingent: 150,- kr. pr. husstand.

Kan indbetales på foreningens konto i Jutlander Bank
Reg. nr. 9337 konto nummer 661 19 34 899

Vi vil gerne at du anfører navn og adresse ved indbetaling.

Kontingentet kan også betales kontant til en af bestyrelsens medlemmer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen